Franse vertaling Nederlandse vertaling

rondleidingen, themagidsbeurten in Brugge en het Brugse Ommeland, excursies, gegidste wandelingen, architectuur

Thematische rondleiding ‘Maçonniek Brugge’

Brugge, bezoeken, rondleidingen, wandelingen, stadsgids, streekgids

Het gedachtegoed van de vrijmetselaarsorde sluit aan bij het verlangen naar godsdienstvrede, na tweehonderd jaar bittere religieuze en politieke strijd. De verzoeningsgolf krijgt gestalte na de Glorious Revolution van 1688. Mensen die op ideologisch, intellectueel en sociaal vlak fundamenteel van elkaar verschillen, proberen elkaar op een discrete en intieme manier in een besloten groep te ontmoeten. Vrijmetselaars hanteren tijdens hun bijeenkomsten een eigen spiritualiteit met rituelen, symboliek en de vrijheid van denken als leidraad. De beweging slaat vooral aan in Groot-Brittannië en in de Verenigde Provinciën. De loges zullen zich daarna via de militaire korpsen, zeelui en aristocraten verspreiden en zo vaste grond aan de voet krijgen op het continent en tot in Amerika toe.

Geheel in lijn met de nieuwe tijdsgeest ontstaat tijdens de Oostenrijkse periode (1713-1794) in 1765 de eerste Brugse loge La Parfaite Egalité. Tijdens de Franse periode zullen de veldloges, verbonden aan de regimenten van het Camp de Bruges, burgers en militairen inspireren tot de creatie van vrijmetselaarsloges, zoals ondermeer La Réunion des Amis du Nord. Na de oprichting van het Koninkrijk der Nederlanden zoekt Willem I via de vrijmetselarij aanknoping met de aristocratie in het Zuiden. Aansluitend op de Belgische Omwenteling volgen andere loges, maar de invloed van de clerus zorgt er voor dat aanvankelijk geen enkele een lang leven beschoren is.

Tijdens een wandeling in de binnenstad verneemt u meer over de geschiedenis van de Belgische en vooral van de Brugse vrijmetselarij. Het parcours loopt langs de plaatsen waar de eerste Brugse loges bijeenkwamen.Praktisch

vrijmetselarij in Brugge, gegidste wandeling

We kunnen de rondleiding vanaf diverse startplaatsen aanvatten. Het is echter gebruikelijk om aan de site Oud Sint-Jan te starten. De complete wandeling duurt ongeveer 2 uur.

De wandeling boeken kan via de website van Hello Bruges of direct via Follow the Guide.


Op 13, 14 en 15 februari 2025 voorziet het Concertgebouw Brugge, in samenwerking met AVANZA, een programma dat focust op de muziek en de geschiedenis van de vrijmetselarij.
Op 15 februari is er een stadswandeling met als thema Vrijmetselarij in Brugge voorzien.


Uitgeverij UWG VZW bracht eind 2021 een verzorgde publicatie uit van deze wandeling:
Wandelgids 11: Vrijmetselarij in Brugge.


thematische rondleidingen, maçonnerie, openmonumentendag, stadsgids, museumgids, erfgoedgids, vrijmetselarij in Brugge, AVANZA

Bezoek de UNESCO–werelderfgoedstad Brugge met een gids.
Meer maritiem erfgoed
Wandelgids 9: Maritiem BruggeXHTML     CSS